JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Blog

Zeker weten? 100%? En waarom dan? Omdat jij je hebt bekeerd? Je bent gedoopt met water? Als je 4 keer JA hebt gedacht... hmmm... Lees maar eens wat de Bijbel zegt.
Rechtvaardig? Heilig? Volmaakt?
Het is zo klaar als een klontje. Jezus is niet gekruisigd op vrijdag. Dat kan niet. 3 dagen en 3 nachten prop je niet tussen vrijdag-middag en zondag-morgen. En kom niet met de opmerking dat we het moeten geloven en niet alles moeten proberen te verklaren... Het is een leugen en zo ongeveer alle kerken uit de reformatie doen er aan mee. Als je dan een dag gedenkt, doe het dan op de juiste dag: woensdag. De Bijbel is de waarheid en de Bijbel geeft ook gewoon het antwoord...
Het valt op dat op het moment dat je oordeelt het best vaak voorkomt dat als daar mede-christenen bij zijn, deze als volgt reageren: "je moet niet zo oordelen", of "oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt". Best wel jammer, of niet?
Het wordt nog weleens aangehaald in een gesprek, dan wel discussie, over een bepaald Bijbels onderwerp, de doop bijvoorbeeld. Ja, maar, we moeten toch Jezus navolgen? Hij liet zich toch ook met water dopen? Ik ga niet in op het dopen, maar wél op het navolgen...
De leer over de uitverkiezing. Dat is de leer waarin men gelooft dat God al van tevoren bepaald heeft wie er wel en niet behouden worden... Zijn er echt wedergeboren christenen die dat geloven? Dat betwijfel ik, en als jij er daar één van bent, lees dan maar even verder. Maar ook als je geen christen bent of je hebt het al lang begrepen, dan nodig ik je uit om verder te lezen.
Openbaring 12:1 en 2 spreken over een vrouw en een kind. De vrouw is zwanger en baart een kind. Wie is die vrouw en wie is het kind? De vrouw is in ieder geval niet Maria. Maar wie is zij dan wel? En wie is dan het kind?
Onderwerpen