JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Blog

Genesis 2:17 "Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven." De boom der kennis des goeds en des kwaads. Wat is dat eigenlijk voor boom? Was het echt zoooo erg om van die boom te eten?
Best wel een apart woord. Zalig. Eten kan zalig zijn, maar dat bedoel ik niet. Ben jij al zalig?
Het hangt niet van jou af of iemand Jezus aanneemt als Heer en daardoor behouden is. Lessons learned!
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. De Weg, naar de Vader. Hij is ook de Waarheid. Hij is het Levende Woord. Hij maakt het Woord Levend! Bij Hem is Leven, nu en tot in eeuwigheid.
... de paus, want hij is de anti-christ, de plaatsvervanger van Christus. Pas op voor de boodschap van "eenheid en liefde"; en waar horen we die boodschap tegenwoordig niet? De Bijbel spreekt over een grote afval van het geloof en veel christenen wachten daar op, maar die afval is al lang aan de gang. Velen zijn al afgegleden van het ware Evangelie, van de eenvoud in Christus.
Moeten we onderscheid maken tussen Israël en de Gemeente, of is de Kerk van alle tijden? Begon de kerk in Genesis? Is de Gemeente in de plaats van Israël gekomen? En hoe zit het met die derde tempel? Wat zegt de Bijbel eigenlijk?
Er is een trend in de "christelijk" wereld om terug te gaan naar je verleden. Om zo te ontdekken waarom jij bijvoorbeeld iets op een bepaalde manier doet. Is dit Bijbels? Kun en mag je dit soort psychologie combineren met Jezus? Is het überhaupt slim om psychologie te combineren met Jezus? Laten we eens zien wat het Woord zegt...
Onderwerpen