JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Blog

Paulus spreekt in zijn brieven over de doop. Maar, over welke doop gaat het dan? Met water of met de Geest? En is Paulus zelf eigenlijk wel met water gedoopt?
... nou? wat komt erna? Veel christenen en wellicht ook niet-christenen kunnen de zin die erna komt meestal wel invullen. Ze hebben dit Bijbel vers misschien wel om hun oren gehad. En zo zijn er meer van die zinnen. Na-aap zinnen. De mensen dreunen ze op zonder er bij na te denken: "wat zeg ik eigenlijk?". Lees eens de verzen er omheen. Waar gaat het over? En wat wil God hier eigenlijk mee zeggen?
Als ik dit schrijf dan is het 23 september. Deze dag is, conform Bijbel standaarden, bijna voorbij; met andere woorden, bij zonsondergang begint de volgende dag. Er is heel wat te vinden over 23 september 2017 op het 'grote' internet. Een bijzonder teken in het heelal; zie ook openbaring 12. Een bijzonder teken, en meer ook niet, denk ik...
Genesis 2:17 "Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven." De boom der kennis des goeds en des kwaads. Wat is dat eigenlijk voor boom? Was het echt zoooo erg om van die boom te eten?
Best wel een apart woord. Zalig. Eten kan zalig zijn, maar dat bedoel ik niet. Ben jij al zalig?
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. De Weg, naar de Vader. Hij is ook de Waarheid. Hij is het Levende Woord. Hij maakt het Woord Levend! Bij Hem is Leven, nu en tot in eeuwigheid.
Moeten we onderscheid maken tussen Israël en de Gemeente, of is de Kerk van alle tijden? Begon de kerk in Genesis? Is de Gemeente in de plaats van Israël gekomen? En hoe zit het met die derde tempel? Wat zegt de Bijbel eigenlijk?
Onderwerpen