JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Blog

Ik denk dat als deze vraag aan mensen gesteld wordt die zeggen christen te zijn, ze misschien wel allemaal op deze vraag JA zeggen. Zou je doorvragen wat ze dan geloven, dan zijn er sowieso al gigantische verschillen. De Bijbel zegt dat een ieder die in Jezus gelooft, behouden is. Maar kijk je dan naar bijvoorbeeld de 10 maagden, dan staat 50% voor een dichte deur. Of die 50% ook in de praktijk geldt, weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat er mensen zijn die in Jezus geloven en niet behouden zijn... een foutje in de Bijbel? Onbestaanbaar. Waar het om gaat is wat nou precies dat geloven in Jezus in houdt...
Zeker weten? 100%? En waarom dan? Omdat jij je hebt bekeerd? Je bent gedoopt met water? Als je 4 keer JA hebt gedacht... hmmm... Lees maar eens wat de Bijbel zegt.
Rechtvaardig? Heilig? Volmaakt?
Het is zo klaar als een klontje. Jezus is niet gekruisigd op vrijdag. Dat kan niet. 3 dagen en 3 nachten prop je niet tussen vrijdag-middag en zondag-morgen. En kom niet met de opmerking dat we het moeten geloven en niet alles moeten proberen te verklaren... Het is een leugen en zo ongeveer alle kerken uit de reformatie doen er aan mee. Als je dan een dag gedenkt, doe het dan op de juiste dag: woensdag. De Bijbel is de waarheid en de Bijbel geeft ook gewoon het antwoord...
Het wordt nog weleens aangehaald in een gesprek, dan wel discussie, over een bepaald Bijbels onderwerp, de doop bijvoorbeeld. Ja, maar, we moeten toch Jezus navolgen? Hij liet zich toch ook met water dopen? Ik ga niet in op het dopen, maar wél op het navolgen...
Er is niet één soort zonde, er zijn er twee! Grofweg heb je bewuste zonden en onbewuste zonden. Met dank aan onder meer jezusinons.nl.
Veel mensen vinden het moeilijk om te geloven in een God die mensen naar de hel stuurt... dat snap ik. Want die God bestaat helemaal niet.
Onderwerpen