JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Blog

Zeker weten? 100%? En waarom dan? Omdat jij je hebt bekeerd? Je bent gedoopt met water? Als je 4 keer JA hebt gedacht... hmmm... Lees maar eens wat de Bijbel zegt.
Rechtvaardig? Heilig? Volmaakt?
Het is zo klaar als een klontje. Jezus is niet gekruisigd op vrijdag. Dat kan niet. 3 dagen en 3 nachten prop je niet tussen vrijdag-middag en zondag-morgen. En kom niet met de opmerking dat we het moeten geloven en niet alles moeten proberen te verklaren... Het is een leugen en zo ongeveer alle kerken uit de reformatie doen er aan mee. Als je dan een dag gedenkt, doe het dan op de juiste dag: woensdag. De Bijbel is de waarheid en de Bijbel geeft ook gewoon het antwoord...
Het wordt nog weleens aangehaald in een gesprek, dan wel discussie, over een bepaald Bijbels onderwerp, de doop bijvoorbeeld. Ja, maar, we moeten toch Jezus navolgen? Hij liet zich toch ook met water dopen? Ik ga niet in op het dopen, maar wél op het navolgen...
Er is niet één soort zonde, er zijn er twee! Grofweg heb je bewuste zonden en onbewuste zonden. Met dank aan onder meer jezusinons.nl.
Veel mensen vinden het moeilijk om te geloven in een God die mensen naar de hel stuurt... dat snap ik. Want die God bestaat helemaal niet.
Deze week werd ik bepaald bij Lucas 2:33: "En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd"... en wow, WOW!
Onderwerpen