JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

George Müller

George Müller

George Müller (geboren als Johann Georg Ferdinand Müller, 27 september 1805 – 10 maart 1898), een Evangelist, voorganger en directeur van het Ashley Down weeshuis in Bristol, Engeland, zorgde in zijn leven voor 10.024 wezen. Hij stond bekend om het verstrekken van een opleiding aan de kinderen onder zijn hoede. Hij stichtte ook 117 scholen, welke christelijk onderwijs aanboden aan meer dan 120.000 kinderen, vele van hen waren wezen.

In totaal liet hij 5 weeshuizen bouwen waarin hij ongeveer 2000 wees-kinderen kon huisvesten en verzorgen. Al het geld wat daarvoor benodigd was kreeg hij door gebed, hij heeft nooit iemand om geld gevraagd, sterker nog, zijn medewerkers mochten nooit vertellen hoeveel geld er in de kas zat, omdat het als indirect om geld vragen kon worden gezien. Al het geld kwam binnen op gebed, waarmee hij aantoonde dat God wel degelijk bestaat en voor ons wil zorgen. Zijn geliefde tekst was daarom ook Matthëus 6:31 - 33:

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

www.georgemuller.org