JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Wie meent te staan ...

... zie toe, dat hij niet valle.

Veel christenen en wellicht ook niet-christenen kunnen de zin die erna komt meestal wel invullen. Ze hebben dit Bijbel vers misschien wel om hun oren gehad. En zo zijn er meer van die zinnen. Na-aap zinnen. De mensen dreunen ze op zonder er bij na te denken: "wat zeg ik eigenlijk?". Lees eens de verzen er omheen. Waar gaat het over? En wat wil God hier eigenlijk mee zeggen?

In de statenvertaling staat de tekst er als volgt.

1 Korinthiers 10:12

Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

In een andere vertaling staat er niet Zo dan, maar Daarom. Meestal als dit vers voorbij komt, in bijvoorbeeld een gesprek, dan verdwijnt dat eerste begin. Zo dan... Daarom... dat wijst terug naar het voorgaande.

We zullen eens een aantal van die verzen ( 1, 5, 6, 9 en 11 ) lezen:

En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.
En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield.
En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.

En dan volgt het vers waar we het nu over hebben. Zo dan ...

Mijn gedachten hierover zijn als volgt.
Paulus waarschuwt. Hij zegt, broeders, ik wil dat jullie dit weten: De Israëlieten waren "onder de wolk" en "door de zee", maar de meesten van hen konden God niet behagen en zijn in de woestijn neergeslagen.

Oef!
Ons tot voorbeeld en dan ook nog specifiek voor hen op wie de einden der eeuwen gekomen zijn.

Zou God hier willen zeggen: als je ergens toe behoort, als je ergens onder valt of als je deel hebt aan mijn wonderen, dan wil dat niet zeggen dat het in orde is. Kijk maar, zie Israël.

Heb geen lust tot het kwaad. Heb jij lust tot het kwaad?

Zo dan, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

En dan nog dit. Er staat: wie MEENT te staan ...

De definitie van menen is: "denken dat iets zo is" of "veronderstellen"

En dan staat er dit: wie denkt dat het zo is dat hij staat, of wie veronderstelt dat hij staat.

En dan is het eigenlijk heel simpel. Als jij denkt te staan naar aanleiding van bijvoorbeeld Gods wonderen, zie dan toe dat je niet valt. Dat is namelijk niet de weg van behoud. Dat is niet waarop je moet zien om te weten dat je behouden bent. Je moet op iets anders zien. Je ziet op Jezus. Hij is de weg. En Hij zal je Zijn Geest schenken en die zal het bevestigen zodat je WEET dat je behouden bent. Zodat je WEET te staan.

Tot slot, er staat dus niet: "wie staat, zie toe, dat hij niet valle", of "wie weet te staan, zie toe, dat hij niet valle".
Dát staat er niet. Meen jij te staan of weet jij te staan? En waar sta je op?

Kies vandaag! De deur is open. Kniel voor Jezus. Geef je over aan Hem. Dat is het allerbeste.

Zegen!


Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden