JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

We hebben een keus

God wil dat als wij een keuze maken, die keuze voor 100% bij ons vandaan komt. Wat bedoel ik daarmee?

Als je aan een willekeurig mens vraagt of hij/zij naar de hemel wil, dan zijn er weinig die nee zeggen. Want wie wil er nou naar het alternatief, namelijk de hel? Als je dan vervolgens begint over wat er voor nodig is, en je begint dus over Jezus, dan haken er steeds meer af. Waarom? Omdat die keus, de keus voor Jezus 100% jouw keuze moet zijn en niet afhankelijk mag zijn van het resultaat. Daarom moet je ook niet beginnen over de hemel, of het eeuwig leven. Je begint over Jezus. En dat Hij je wil verlossen. Verlossing is dan het resultaat. En verlossing is als je niet verlost bent, best vaag. Waarvan moet ik dan verlost worden? En wat houdt dat in? Kortom, de nog-niet-verloste-mens moet eerst tot de ontdekking komen dat hij een verlosser nodig heeft. Jezus zegt ook dat Hij niet gekomen is voor de mensen die géén verlosser nodig hebben.

Op basis van de keuzes die de mens maakt, vanuit zijn oude natuur, moet hij tot de slotsom komen dat hij een verlosser nodig heeft en dat alles wat hij onderneemt tot niets leidt; ja, eigenlijk gewoon zinloos is. En God wil die keuzes niet manipuleren. Zo van: ik geef je 10.000 euro als je hier links gaat en je krijgt niks als je rechts gaat. Je zou ook kunnen zeggen: je gaat naar de hemel als je voor Jezus kiest en naar de hel als je dat niet doet... zie je? valt het kwartje?

Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is, want heel veel waarom vragen hebben hun antwoord in bovenstaande. Waarom is er zoveel leed in de wereld? Dat is onze keus. Waarom grijpt God niet in? Dan zijn we niet meer autonoom, dan komt God namelijk aan onze vrije wil. En dat is onbestaanbaar voor God, want dan gaat Hij voorbij aan Zijn Liefde.

De verkeerde keuzes die wij maken of gemaakt hebben kunnen bij God zeer veel verdriet teweeg brengen en Hij zal er alles aan doen om dat te herstellen. Maar Hij respecteert wél die keuzes. C. S. Lewis zei eens: straks zijn er 2 categorieën mensen. De één zegt tegen God: Uw wil geschiedde, en tegen de ander zegt God: jouw wil geschiedde. Uw wil geschiedde is een keuze die bij ons ligt. Wij moeten erachter komen, dat dát het beste is.

Wij hebben een volmaakt vrije wil. Het is bijzonder dat God het zo gemaakt heeft. Onvoorstelbaar eigenlijk. Hij heeft dus iets gemaakt wat volkomen los van Hem kan leven. Wij kunnen er dus voor kiezen om zonder God te leven en die keuze wordt gerespecteerd, maar God zal er wel alles aan doen om je op andere gedachten te brengen, maar dan zonder manipulatie. En ga daar maar eens aan staan. Dat is lastig. Heel erg lastig.

Denk je maar eens in dat je als vader weet wat het beste voor je kind is en dat je kind die keus, uit eigen volmaakte vrije wil mag gaan maken. Hoe doe je dat? Dan moet je niet gaan overtuigen, maar getuigen van jouw keus. Maar, en nu komt het lastige, dan moet je ook toestaan dat je kind keuzes maakt die niet goed zijn. Dat je kind op z'n plaat gaat, pijn lijdt, ziek wordt, en zo voorts. Om zo tot de conclusie te komen dat wat jij als vader hebt, misschien wel de beste keus is.

De Vader deed het anders. Die stuurde Zijn Zoon naar de aarde, en Hij getuigde van de beste keus.

In het paradijs mochten we ook kiezen. We kozen verkeerd, maar het was wel een keuze die nodig was, want we hadden nog helemaal geen keus gemaakt. En liefde heeft alles te maken met een keuze. Geen keuze, geen liefde. Als liefde de enige optie is, dan heb je geen keus. Dus is er een tweede optie nodig en die optie is het tegenovergestelde: haat. En haat, is kwaad, is duisternis.

God is Liefde. En Hij wil dat alle mensen behouden worden. Maar Hij wil niet aan onze vrije wil komen. Het is dus onze keus. 100%.

En dit gaat ook in tegen de alverzoeners. De alverzoeners geloven dat iedereen behouden wordt. Ze geloven dus dat iedereen de keuze voor God zal maken. Maar kan dat wel? Als jij hebt gekozen om zonder God te leven en je overlijdt, dan kom je op de plaats waar God niet is, want dat is jouw keus. En dan zit je in de hel en daar is het niet zo fijn als ik de Bijbel zo lees. Dus als je daar eenmaal bent, kun je dan nog een 100% keus maken voor God? Want als je daar bent, wil je maar één ding en dat is daar niet meer zijn. Dus dan zul je altijd kiezen voor God, maar dat is niet meer een 100% keuze voor God, maar een 50% keuze voor God en een 50% "ik wil daar niet zijn, alles beter dan dit" keuze. Daar ontkom je niet aan. Kortom, je kan die keus niet meer eerlijk maken. En daarom, maak die keus vandaag nog! Kies voor Jezus. Dat is het enige. Nodig Hem uit in je hart en doe het nu, want morgen kan het weleens te laat zijn en kun je die keus niet meer maken.

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden