JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Voor altijd verloren

Er zijn mensen die voor altijd verloren gaan. Laat dat eens goed op je inwerken. Voor eeuwig en altijd zullen ze gepijnigd worden, zonder God, zonder licht, een poel van vuur, dorst, een bodemloze put. Denk je eens in dat je in een put valt en dat je blijft vallen. Dat het vallen nooit meer stopt...

... en hier op aarde heb jij het licht in je...

"Als je geen drang hebt om andere mensen te redden, ben je zelf niet gered"

- Spurgeon -

De hel - een plek waar God niet is - is een naar onderwerp. Wie wil er nou naar de hel? Ik denk niemand. Uit stoerdoenerij wordt er soms ja gezegd, maar diep van binnen wil niemand voor altijd pijn lijden. En toch gaan er mensen naar de hel, terwijl ze dat zelf niet willen. En toch gaat het gebeuren.

Ik geloof dat de Vader en de Zoon zullen huilen, op de dag van het laatste oordeel, als de doden geoordeeld zullen worden.

Openbaring 20:11-15

En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

God is rechtvaardig, maar Hij is ook liefde en Hij kan niet voorbij gaan aan Zijn rechtvaardigheid. Dus God heeft er alles aan gedaan om ons te redden. Alles. Als het nóg beter kon, dan had Hij dat gedaan. Het kan dus niet beter en dat betekent dat er niets van ons bij zit. En als je als mens dat hebt geaccepteerd en daarmee dus Jezus accepteert, dan ben je gered. Je kunt het ook zo zien: de deur naar het eeuwige leven is open, je kunt zo naar binnen, daarvoor hoef jij niet eerst te veranderen, alles is gedaan: GA! NEEM DIE STAP!

Doe je dat niet, dan wacht je een eeuwige dood. De Bijbel spreekt dan vaak over de buitenste duisternis, waar het geween is en het tandengeknars. Geknars van tanden omdat men weet en voor altijd zal weten dat het één keuze was. Eén keer kiezen. Eén keer ja zeggen. Eén keer die stap zetten.

Ieder mens in die duistere plaats heeft het Evangelie gehoord, meerdere keren. Iedereen heeft de kans gehad om Jezus te accepteren. Meerdere malen. De deur stond open. Kom binnen! Kom binnen! Het kost je niets. Het lijkt (soms) wat te kosten, maar wat je verliest: niets. En wat je ervoor terug krijgt: alles. Jezus, eeuwig leven.

En het ligt dus bij die keus. Dat bepaald je toekomst: hemel of hel.
Niemand wil naar de hel, maar toch kiezen ze niet voor Jezus.

Waarom niet?
Het Evangelie van Jezus Christus is het allerbeste nieuws wat er is. Maar men lijkt het niet te willen aanpakken. Men spot vaak zelfs met Jezus. Of men wil er niet over nadenken. Men komt daar niet toe, omdat men onder andere totaal in beslag genomen wordt door de wereld. Satan is een meester is misleiding en afleiding. Als jij in deze wereld druk genoeg bent met van alles en nog wat, dan is er geen tijd om na te denken over je bestemming... ná dit leven. Maar daar is dan Gods Genade, die zich over alle mensen ontfermt en wil dat alle mensen behouden worden. Ieder mens krijgt de momenten in zijn of haar leven dat er wel tijd is om na te denken. Of er komen mensen op hun pad die hen tot nadenken zetten. En dat doet God bij alle mensen, er is bij Hem namelijk geen "aanneming des persoons". Voor Hem is ieder gelijk en iedereen krijgt gelijke kansen om die éne keus te maken. Tja, en doe je dat niet, dan is het volkomen rechtvaardig dat je voor eeuwig zonder Hem zult doorbrengen.

En nu wordt het lastig. Want er zijn mensen die denken die keus gemaakt te hebben. Die denken te geloven in God of Jezus en dat ze daarmee gered zijn. Men zegt te geloven in Jezus en daarmee denken ze gered te zijn. Maar is dat zo? Is dat wat de Bijbel leert? Wat zorgt ervoor dat je behouden bent? Wat is hét bewijs van behouden zijn?

Laten we beginnen bij geloof.

Romeinen 3:21,22 en 28

Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Geloof in Jezus rechtvaardigt!

Wat maakt dan zalig?

Romeinen 10:9,10

Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

Bovenstaande tekst zegt niet dat als jij een keer met je mond belijdt dat je in Jezus gelooft dat je dan zalig bent. Deze tekst zegt iets over je hartgesteldheid. Want, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Het zegt iets over of je écht gelooft, met heel je hart en dan komt dat eruit! Dát maakt zalig!

2 Korinthe 13:5

Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

Titus 3:5,6

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

Wedergeboorte maakt ons zalig! Die wedergeboorte ontstaat door waar geloof in Jezus. Door Hem te accepteren en Hem uit te nodigen in je hart. Geloof in Hem. En Hij zal je zalig maken, door wedergeboorte, en dan kun je niet meer zwijgen! Dan ben je het toekomstige oordeel ontvlucht en hoef je nooit meer bang te zijn voor de hel. Dan is het klaar en heb je eeuwig leven. Een nieuwe schepping, uit God geboren.

Er zijn natuurlijk veel meer teksten over geloof, rechtvaardiging, zalig worden en eeuwig leven. Lees ze eens door en ontdek wat God tegen je wil zeggen. Ontdek de waarheid. Ontdek wat Genade werkelijk in houdt. Ook nadat je Genade hebt omarmt, zal God nog steeds niets van je verwachten. Hij vraagt vervolgens niet iets terug voor Zijn verlossing. Hij wil alleen maar dat jij voor altijd bij Hem bent.

Maar, moet ik dit dan nu niet aan andere mensen gaan vertellen? Nee, niet direct. Die valkuil trappen we denk ik allemaal in. Corrie ten Boom zei zo ongeveer het volgende:

Een christen is alleen maar een spiegel. Hij of zij weerspiegelt Christus, want Jezus is in ons. En wat doet een spiegel? Die doet niet zoveel. Die staat ergens op een schoorsteenmantel of hangt aan een muur en weerspiegelt. Meer niet. Dat gaat vanzelf.

En denk eraan, de Bijbel waarschuwt heel vaak voor misleiding. Dat je denkt te geloven. Maar wat geloof je eigenlijk en waar blijkt dat uit? Geloof zonder werken is dood...

  • "Zie toe dat het licht wat in u is, geen duisternis is".
  • De dwaze maagden geloofden ook.
  • De mensen die te horen krijgen: "Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid", geloofden ook
  • De mensen die op de deur bonzen: "Heer, doe ons open" en te horen krijgen "Ik ken u niet, van waar gij zijt", geloofden ook

Als je nu denkt: "Wow, is het met mij eigenlijk wel in orde?", aarzel dan niet.

De deur is (nog) open!! Jezus staat klaar met open armen!

Doe het nu!


Zegen!Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden