JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Uitverkiezing(sleer)

Iemand zei ooit: "Leer? Leer zit onder mijn schoenen". Misschien wat kort door de bocht, want ook de Bijbel spreekt over de leer, maar ik stel voor dat we onze leer onder onze schoenen houden.

Ik vraag me weleens af wie ooit op het idee van de uitverkiezing is gekomen. Er is ooit eens iemand geweest die dat heeft bedacht, en nu, anno 2016 zijn er nog steeds christenen die daar mee worstelen.

Ik val maar gelijk met de deur in huis: de uitverkiezing bestaat niet en is niet Bijbels.

En waarom dan wel niet?

Nou, dat ga ik hieronder (kort) uiteenzetten. Verder is het zo, dat als je een bepaalde leer hanteert, of een bepaalde zienswijze of weet ik veel wat en je komt daardoor in de problemen met andere Bijbel teksten, dan denk ik dat je die leer moet heroverwegen of er nogmaals eens goed over na moet denken. Nog beter: ga in gebed, vraag de Heilige Geest om openbaring. Het Woord spreekt zichzelf nooit tegen en verklaart zichzelf!

Een aantal van de Bijbel teksten die deze leer totaal onderuit haalt staan in Timotheus.

1 Timothëus 2:4

Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

1 Timothëus 4:10

Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovige

En dan nog Titus

Titus 2:11

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

Tja, ik weet eigenlijk niet wat ik hier nog over moet schrijven. Zo duidelijk als wat. God wil dat alle mensen zalig worden. Een God die dat wil maar ondertussen heeft bepaald wie wel en wie niet.... die bestaat niet! Het is zo krom als maar zijn kan en dan geloof je dus in een God die niet bestaat.

Voor mij is daarmee de kous af. De uitverkiezing is onbijbels. Religie. Ontstaan uit de gedachten van niet-wedergeboren christenen (?) en heden ten dage worstelen daardoor zelfs sommige wedergeboren christenen hier mee. Uitverkiezing zorgt voor angst en angst komt niet bij God vandaan.

Als uitverkiezing waar is, dan krijg je een hele wrange God. Dan krijg je een totaal verkeerd beeld van God en het frapante is, dat juist dáár (gereformeerd, reformatorisch, calvinistisch) waar men gelooft dat de uitverkiezing waar is, men zich ook bezig houdt met de wet en dan direct het 2e gebod overtreedt... men heeft een beeld van God gemaakt wat niet juist is.

God weet en kiest niet. Jezus is gestorven voor alle mensen. Het zou wel heel wrang zijn als Hij Zijn Zoon laat sterven voor alle mensen, maar ondertussen al bepaald heeft voor wie Hij wel en niet sterft. Het klopt van geen kant.

De uitverkiezing laat in principe geen keus. Ja, haha, men zegt dan: Ja, hier op aarde heb je dan een keus en als je dan eenmaal binnen bent (in de hemel) dan ontdek je dat je uitverkoren was. Ja, tuurlijk. Voelt dat goed? Krijg je daar een heerlijk halleluja gevoel bij? Heb je na deze ontdekking enorm zin om God te aanbidden en te verheerlijken? Ik niet in ieder geval.

En juist ook weer daar waar men dit leert, leert men dat de mens geen vrije wil heeft. Geen keus, geen vrije wil, geen liefde. Liefde is namelijk altijd verbonden aan een keus. Gedwongen liefde is geen liefde.

Wanneer wordt iedereen nu eens wakker?!?!

Prijs de Heer dat de uitverkiezing niet waar is!

Jij hebt een keus, een vrije wil. Kies vandaag nog wie je dienen zult!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden