JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Paulus, de grootste van alle zondaren

NEE!

Hier blijkt maar weer hoe belangrijk een goede Bijbel vertaling is. En er moet 1 goede Bijbelvertaling zijn. Want de Bijbel is Waarheid en als er dan door een verkeerde vertaling iets onwaar in staat, dan is het niet meer de Bijbel. Die Bijbel is de Statenvertaling, net zoals dat in het Engels de King James Version is. De unieke ontstaansgeschiedenis van deze Bijbel-vertalingen, laat zien dat God daar bezig is geweest om Zijn Woord goed te laten vertalen...

Nu, zul je zeggen, dat gebeurt nog steeds. Maar als dat zo was, dan zouden de vertalingen elkaar niet tegenspreken. Zoek dat maar eens na.

Terug naar Paulus.

Als je de NBG'51 vertaling leest dan kun je tot de conclusie komen dat Paulus een behouden zondaar is.

Nog maar een keer.

1 Timotheus 1:15

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.

Ik, Paulus, neem een eerste plaats in onder de zondaren die behouden zijn.

Andere vertaling.

NBV

Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste.

Paulus, de geredde zondaar.

Statenvertaling

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

De verschillen zijn miniem. Je merkt het geeneens als je het leest.

  • Christus Jezus
  • is gekomen
  • om
  • zondaren
  • zalig
  • te maken

Te maken. Daar zit het verschil.

Laten we wat anders invullen.

Christus Jezus is gekomen om varkens schapen te maken.

Te maken. Van zondaar.... naar zalig. Daar zit een overgang in. En van díe overgang lees ik weinig in de 2 voorgaande vertalingen. Hoewel, misschien een overgang van niet-behouden-zondaar, naar behouden-zondaar. Of van niet-geredde-zondaar naar geredde-zondaar.

Maar wat veranderd er dan? Je positie? Maar dan ben je nog steeds een zondaar. En de Bijbel leert dat het gaat om wat je bent. Ben jij een zondaar of ben je rechtvaardig? Allebei kan namelijk niet.

Paulus zegt dus, ik ben de voornaamste van de zalig gemaakte zondaren. Geen zondaar meer, maar zalig (en heilig, en rechtvaardig, en volmaakt). De voornaamste, omdat Paulus van heel ver kwam. Hij had de Gemeente vervolgd en was daarom één van de voornaamste zondaren. En nu zalig.


Zegen!

Gesprek laden