JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Oordeel niet ...

Bij veel christenen lijkt oordeel uit den boze. Het argument is vaak een standaard zinnetje uit de Bijbel, Matthëus 7:1

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Gewoon zo. Ff. Boem. That's it.

Maar, is die reactie al niet een oordeel? Want diegene oordeelt dat iemand oordeelt. En deze tekst wordt compleet uit de context gehaald.

Zie eens de verzen erna

Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?

De Bijbel heeft het hier vooral over een huichelachtig oordeel. Een oordeel waarmee die persoon in weze zichzelf vrij pleit. Bijvoorbeeld, een koppel in de kerk gaat scheidden omdat één van hen een ander heeft. En dan klinkt daar van iemand zo'n oordeel... en ondertussen kijkt die persoon zonder enige schaamte naar een vrij-partij op de TV in één of andere film. Dat is hét oordeel waar jij niet mee moet oordelen. Persoonlijk zie ik dit als een religieus oordeel. Anders gezegd, zo iemand staat nog onder de wet, want daar is zijn of haar oordeel op gebaseerd. Zo iemand wil zich (onbewust) vrij pleiten. "Kijk die eens! Dat doe ik niet. "

People tell me judge not lest ye be judged. I always tell them, twist not scripture lest ye be like Satan - Paul Washer

Een uitspraak waar ik het volkomen mee eens ben.

Wij zijn als christenen juist geroepen om te oordelen, maar dan wel een rechtvaardig oordeel. Sterker nog, als je dán zwijgt, dát is pas fout! De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over vermaning. Is dat géén oordeel dan? We zullen later zelfs de engelen oordelen. Jezus roept ons zelfs op om rechtvaardig te oordelen.

Johannes 7:24

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Vaak hoor je ook het argument dat Jezus niet oordeelt. In Zijn wandeling op aarde deed Hij dat wel degelijk. Als je Farizeeën adderengebroed noemt, dan is dat wel degelijk een oordeel. Jezus oordeelt als mensen zich volkomen bewust zijn van hun hypocrisie en huichelachtigheid en daar toch mee doorgaan. Dan is Zijn oordeel keihard. Wordt je daarentegen meegesleurd door de wereld, en zit je vast in die misleiding, dan is er geen oordeel, maar een opnoemen van feiten. Lees maar eens zijn gesprek met de samaritaanse vrouw (Johannes 4). Door dat gesprek leert ze de waarheid kennen, en gaat ze Jezus verkondigen in de stad waar ze vandaan komt. Het lijkt er dan ook op dat ze zich bekeert, of in ieder geval Jezus wil volgen.

Nog even terug naar het rechtvaardig oordeel. Een rechtvaardig oordeel kan alleen voortkomen uit iemand die rechtvaardig is. Met andere woorden, iemand die een zondaar is zal vaak én onrechtvaardig oordelen. Want aan de vrucht herken je de boom en hoe kan een zoute bron zoet water voortbrengen?

Een onrechtvaardige zal (ver)oordelen om zichzelf te rechtvaardigen. Een rechtvaardige oordeelt rechtvaardig, want hij hoeft zichzelf niet meer te rechtvaardigen, want hij is al rechtvaardig.

Kortom, je mag oordelen, maar dan wel rechtvaardig. En hij die de rechtvaardigheid doet is rechtvaardig. Dus als je rechtvaardig bent, komt er rechtvaardigheid uit voort.

Dan is er natuurlijk de vraag: hoe word ik rechtvaardig? Dat begint natuurlijk bij Jezus, laat je door Hem rechtvaardigen. Doe het vandaag nog, er is ons geen morgen belooft.

Zegen!

Gesprek laden