JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Jezus navolgen

Navolgen: nastreven, volgen, imiteren, nabootsen, nadoen, namaken, overnemen.

Volgen: achternagaan, achternatrekken, navolgen, nagaan, nakomen, naleven, nalopen, nasporen schaduwen meelopen blijken, voortvloeien, voortkomen

De Dikke van Dale schrijft:

Navolgen : iemands voorbeeld navolgen

Volgen : achternagaan

Die beide woorden lijken op elkaar maar betekenen dus niet hetzelfde.

Navolgen

Jezus navolgen in bijvoorbeeld de doop, is Jezus nádoen. Dan krijgt navolgen de betekenis van nadoen. Je kunt je afvragen of dát is wat Hij van ons vraagt. Hem nadoen? Dan denk ik ook dat je Hem in alles moet navolgen. Besnijdenis, kruis...

... oh? Dat niet?

Het woord navolgen komt wel voor in de Bijbel maar niet in de betekenis van Jezus navolgen.

1 Petrus 2:21

Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

Zijn voetstappen navolgen neigt erg sterk naar het volgen van Jezus. In Zijn voetstappen lopen, waar Hij gaat daar ga jij. Achter Hem aan, hou Hem voor je.

2 Thessalonicensen 3:7-9

Want gijzelven weet, hoe men ons behoort na te volgen; want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u; En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn; Niet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden tot een voorbeeld, om ons na te volgen.

In de dingen die Paulus hier noemt moeten we hem navolgen. Dus, niet Jezus navolgen, maar Paulus, als voorbeeld hoe te leven als Christen. En dan natuurlijk niet Paulus' roeping navolgen, maar hoe hij leefde en volg de roeping die de Vader voor jouw heeft.

Volgen

Openbaring 14:4

Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.

De Bijbel spreekt duidelijk over het volgen van het Lam (Jezus). Volgen. Niet navolgen. Wij kunnen Jezus niet navolgen, we kunnen Hem alleen maar volgen. Jezus heeft het volbracht, dat hoeven wij niet over te doen.

Jezus is een herder. Hij is de Goede Herder. En de schapen volgen Zijn stem. De schapen volgen de Herder, maar de schapen volgen de Herder niet na. Dat kunnen ze helemaal niet, ze volgen alleen en Hij leidt ze naar grazige weiden. Hij kent de Weg. Sterker nog, Hij is de Weg!

Lees eens Johannes 10. Volgen of navolgen?


Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden