JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Ik geloof in Jezus. En jij?

Een christen is iemand die in Christus gelooft. Als je dan vervolgens de Bijbel erbij pakt, dan staat daar:

Romeinen 3:22 - 26

Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Dit is een supermooie tekst! Hier word ik echt blij van. Hier lees ik hoe een geweldige Vader ik heb.
Misschien wel dé samenvatting van het Evangelie.

Ik heb hierboven een aantal woorden vet gemaakt. Zodat je er aandacht aan geeft. Begrijp je wat er staat? Heb je het ooit zo geleerd? Dat je gerechtvaardigd bent door het geloof VAN Jezus. Zijn geloof rechtvaardigt jouw. En dat is dan voor een ieder die gelooft. Kortom, geloof in Jezus, Hij heeft het allemaal gedaan, en geloof dus dan ook dat Zijn geloof jouw rechtvaardigt. Dus niet jouw geloof rechtvaardigt jouw, maar als jij gelooft in Jezus, wordt je door Zijn geloof gerechtvaardigd. "Om niet", voor niks, gratis, freely (zo staat het in de KJV). Met andere woorden, jij hoeft er niets voor te doen. Jezus heeft het gedaan. Ben je bereid dát te geloven?

Lastig

Dat kan best lastig zijn. Begin er dan ook niet aan (huh?), maar begin met te geloven in Jezus. Jij hoeft niet eerst van alles te geloven. Geloof in Jezus. That's all!

En er is geen "ja, maar...". Ook niet daarna. Geloof in Jezus. Hij zal het doen.

Daarmee verdwijnt alle religie uit je leven; waarbij jij dus denkt dat je iets moet doen voor God om behouden te worden. Niet dus. Het is "om niet". Uit Zijn Genade. Door de verlossing, die in Christus Jezus is.

Verlossing

Waarvan? Van jezelf. Van ik.
Ik geloof dat als jij bovenstaande tekst gelooft, maar dan ook écht gelooft, met heel je hart en alleen dat: "Geloof in Jezus. Punt.", dat Jezus dan komt en je doopt, met Zijn Geest. De Heilige Geest.
Dat hoeft niet gelijk te gebeuren, dat kan wel, maar hoeft niet, want jij kan wel denken dat je dit gelooft, maar misschien moet God je eerst nog iets duidelijk maken, dat zou kunnen. Vooral als je vastzit in religie...
Maar reken maar dat Hij met je aan de gang gaat, vanaf dat moment. Vanaf het moment dat jij zegt: "Ik geloof in Jezus". En meer niet. En ook niet minder. Daarna is het aan Hem.
Je moet het natuurlijk wel écht menen hè!

Als dat moment komt, dat Jezus je doopt, dat is gigantisch. In de geestelijke wereld gebeuren er dan mega-dingen, daar heb ik verder geen zicht op, maar ik weet wel dat jij dan sterft. Je ego sterft en je krijgt een nieuwe natuur. Weg oude natuur, welkom nieuwe natuur. Geen gezeur meer over een wet, want het is je natuur geworden om zó te doen. En als dat nou niet zo is, ga het dan niet (weer) zelf proberen, maar ga terug naar Jezus en vraag Hem wat er aan de hand is, want het ligt allemaal bij Hem. Hij is verantwoordelijk. Genade heet dat.

Ja maar, ja maar, ja maar... niks ja, maar. Dat staat niet in de Bijbel.

Romeinen 4:5

Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Romeinen 5:17 - 19

Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

De dood heeft over ons geheerst en heerst nog over hen die niet ontvangen.
Heeft de mens daar iets voor moeten doen?
Zo is het ook nu met Christus. Door die Ene, kun je gerechtvaardigd worden, mits jij het wilt ontvangen.

Liefde

Dit is zo gigantisch! Dit is zo mooi! Je hoeft helemaal niks te doen. Ja, ontvangen. Geweldig! Dit is toch bijna niet te bevatten?
Het is Liefde! Volmaakte liefde!

Écht geloof

Nu zul je misschien zeggen, hoe weet ik nu of ik écht geloof?
Nou, als je echt gelooft in Jezus, dan is dat ook de praktijk van je leven. Dan blijkt dat uit zo ongeveer alles wat je doet. En sommige dingen moet je nog leren (oud denken), andere dingen niet (nieuw denken), waarbij in alles Christus eerst is. Daarbij is er vrucht van de Geest. Zie Galaten 5 én je wéét dat je behouden bent.

Je kunt nu instappen. Vandaag nog. Gewoon, om niet, in het eeuwige leven stappen. Sta hier eens even bij stil: eeuwig leven. Dat is heel lang. Oneindig. En in niets te vergelijken met ons huidige leven hier op aarde.
Heel veel mensen willen lang en gelukkig leven. En ze proberen van alles om dit leven op aarde te rekken en er uit te halen wat er in zit en ze beseffen niet dat het pakweg 2000 jaar geleden allemaal al geregeld is. En je kunt er zo instappen. Om niet.


Begrijp je nu ook, dat als je straks voor God staat en Hij zegt:"Ik ken je niet, ga weg van mij", dat dát rechtvaardig is?
Hij heeft er namelijk alles aan gedaan. ALLES. Om jouw voor eeuwig bij zich te hebben. ALLES. Wat kun je nog toevoegen aan ALLES?

Inderdaad, NIETS.


Dat is geloof in Christus Jezus. Mijn Heiland, mijn Heer, mijn Koning. De getrouwe, de Levende. De Weg, de Waarheid én het Leven.

Halleluja!

Gesprek laden