JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Het Woord is waar?!

Is het eigenlijk niet wat vreemd? Zo ongeveer alle christenen zullen beamen dat het Woord waarheid is, maar toch zijn er heel veel verschillen. Hoe kan dat nou? Er is toch maar één Waarheid? Hoe kan er dan zoveel verschil zijn? Of is er meer aan de hand? Zijn niet alle christenen, christenen? Woooowwww.

Persoonlijk geloof ik het laatste. Waarom? Omdat de Bijbel daarvan getuigt. De Bijbel getuigt van heel veel, maar de grote vijand, satan, heeft voor een hoop verwarring gezorgd. Van die halve waarheden en halve leugens. Verwarring alom. En nu vinden veel christenen de Bijbel moeilijk, moeten er allerlei "makkelijke" vertalingen komen om het enigszins te begrijpen. En dat schept nog meer verwarring. Want de ene vertaling zegt dit en de ander dat. Tja, en wie schept er ook alweer verwarring?

De Bijbel getuigt ervan dat het allemaal niet zo moeilijk is. Jezus zegt zelf (Joh. 14:26):

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Simpel. Toch? De Heilige Geest díe zal je alles leren. Is het Woord abracadabra, vraag dan de Heilige Geest om uitleg. Dan krijg je antwoord, altijd. Niet altijd direct, maar datzelfde Woord zegt ook dat de eerste eigenschap van de Liefde geduld is. En houdt ook aan in gebed (staat er ook in!), vraag het de volgende dag weer als je nog geen antwoord hebt gekregen, en weer, en weer. Je mag het overigens ook aan Jezus of de Vader vragen. Dat maakt niet uit, die zijn één.

Nu even terug naar die niet-christenen. In de Bijbel staat een gelijkenis over dwaze- en wijze maagden (zie Mattheüs 25). 10 zijn het er in totaal. 5 dwaas en 5 wijs. Ze zijn exact hetzelfde. Ze trekken met elkaar op, vallen allemaal in slaap. Er is echter 1 verschil. De wijze maagden hebben olie. Wel erg dwaas trouwens om in die tijd lampen mee te nemen zonder olie, maar ja, ze waren ook niet voor niks dwaas. Dat is net zoiets als een mobiele telefoon zonder batterij...

Terug naar de olie. Olie? Ja olie, een beeld van, alweer, die Heilige Geest. Ja, die hebben we nodig en niet zo'n klein beetje ook. Even tussendoor, het is ook Degene die jouw uit de dood haalt, net zoals Hij dat met Jezus heeft gedaan.
In het Oude Testament werden bepaalde mensen gezalfd met olie. Tegenwoordig, sinds Pinksteren, kunnen wij gezalfd worden met de Heilige Geest. De olie van toen is de Heilige Geest van nu. Hoe word ik dan gezalfd, vraag jij je misschien af. Nou, gewoon, door erom te vragen (Joh. 16:23). Die Heilige Geest krijg je voor niets. Dat heeft overigens wel héél wat gekost, maar dat is iets voor een andere keer.

Die dwaze maagden hebben dus geen olie. Geen Heilige Geest. En dat is essentieel, kijk maar wat de Heer zegt: "Ik ken u niet." Ergens anders in de Bijbel staat ook: "Ik ken u niet, gij werkers der ongerechtigheid."
Dat is best heftig voor die dwazen. Heer, heer, zeggen ze ook. Zij dachten Hem wel te kennen, maar Hij kende hen niet. Stom stom stom. Ze hebben zich volop laten misleiden en dachten dat het allemaal wel goed was, dachten dat ze christen waren. Ze DACHTEN het. De Bijbel spreekt over WETEN.
Hier gaat een gigantische waarschuwing vanuit. God is Liefde, maar pas op dat je niet valt in de handen van de levende God. Dat is vreselijk. Weet waar je staat. Ken je Hem en, vóóral, kent Hij jouw?

1 Johannes 2:21

Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.
Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden