JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Het varken en het schaap

Er was eens een varken en dat varken had een heerlijk leven op de boerderij. Lekker elke dag in de modderpoel rondwentelen en elke dag kwam de varkenshoeder en die gooide heerlijk eten in de voederbak. Wat een leven! Maar... op een dag kwam de hoeder en die zei: "je mag niet meer in de modderpoel. Kom eruit en dan zal ik je schoonspuiten." Het varken had de hoeder lief en wilde daarom niet meer in de modderpoel rondwentelen. Doch, na een paar dagen jeukte z'n huid gigantisch en hoe hij het ook probeerde, de drang werd te groot en * splats *, daar lag ie weer. Heerlijk, verkoelend, wooooaaah. Waarom mag ik dit niet meer? dacht het varken. Oh oh, daar komt de hoeder: "Wat doe je nou? Nee! Kom maar hier, dan spuit ik je wel schoon". En toen was het varken weer schoon. De hoeder plaatste hem bij andere varkens zodat ze samen hun best konden doen om schoon te blijven. En je raad het al, dat lukte natuurlijk niet. Het is nu eenmaal de natuur van een varken om in een modderpoel te wroeten en erin te liggen.

Op een dag ziet het varken een schaap in de wei lopen. De wei is mooi groen en het schaap is schoon en wit. Het is hier heerlijk en vredig zegt het schaap en we hebben een geweldige herder. Hmmm, denkt het varken, kan ik daar ook komen? Het schaap ziet hem denken en zegt: je mag hier alleen komen als je een schaap bent. Oke, denkt het varken, dat wordt lastig. En mijn hoeder is ook goed voor mij en ik hou van hem. Maar toch, elke keer springt het varken weer in de modderpoel en elke keer moet ie weer schoongespoten worden. Niet echt een pretje. Na een tijdje vraagt het varken aan het schaap of een varken ook een schaap kan worden? Ja hoor, zegt het schaap, mijn herder kan dat zo voor je regelen. Moet ik hem voor je roepen? Het varken twijfel eerst nog, maar dan neemt hij een beslissing: ja, ik wil daar ook heen. Ik wil geen varken meer zijn. En dan is daar de Herder, en het varken geeft zijn leven over en ... is nu een schaap. Nu mag hij ook in die heerlijke groene wei komen. Maar hij is er nog maar net of er komt al een "schaap" (wolf) naar hem toe: hé, pas je wel op, dat je niet in de modderpoel springt. Hè?!? En ja, hij ziet een modderpoel, maar waarom zou hij daar in springen? Hij is een schaap. Dat doen schapen niet.

Er lopen ook ex-koeien in de wei. En ook die krijgen te horen dat ze niet in de modderpoel mogen springen. Dat mochten de ex-varkens ook niet, dus jullie ook niet. Hè?!?!

En het schaap krijgt ook te horen dat ie moet oppassen om niet weer in een varken te veranderen. Hè? Wat!?

Ja, uit dankbaarheid moet jij schaap nu je best doen om niet in de modderpoel te springen...

...

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn vele christenen - en ik vraag me af of dat echt allemaal wedergeboren christenen zijn - die zo praten. En het is waar, als christen moet je oppassen. Maar let wel, je hebt, als het goed is een liefdesrelatie. Vanuit die relatie zul je altijd naar Jezus toe gaan, met goede en met foute dingen. Met alles. En het is Jezus die je vasthoudt. Onze oude denken doet ons nog weleens afdwalen, maar gelukkig zet Jezus ons weer op het juiste pad en zo wordt ook ons denken weer vernieuwd.

En mocht je het niet begrepen hebben: het varken staat voor een mens die met de wet in aanraking komt, die wet wijst hem op zijn natuur. En dan is daar Jezus en die doet hem wedergeboren worden. Een nieuwe natuur. Heeft het zin om die mens de wet voor te leggen? Is het nu dan niet zijn natuur om goed te doen? Is het Waarheid als je die mens de Joodse wetten gaat opleggen? Zijn wij niet in vrijheid gezet?

Romeinen 7:4 - 6

Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.

"in het vlees" kun je vervangen door varkens. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Ok, nog 1 dan

Romeinen 6:1 - 4

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij als varkens blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die als varken gestorven zijn, hoe zullen wij nog als varken leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven als varken, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens, als schapen, wandelen zouden.

Hallelujah!!!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden