JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Hel en verdoemenis!

God is toch liefde? Hoe kan een God die liefde is mensen naar de hel sturen. Tja... in die vraag zit een stuk waarheid en een stuk leugen.

God is inderdaad liefde. Nou en of! Maar Hij is niet alleen maar liefde, Hij is nog veeeeeel meer. Sla je Bijbel er maar eens op na, of zoek op internet gewoon eens op wie God is.

Hij is onder andere ook almachtig en rechtvaardig. Dat laatste woord, wordt nogal eens gebruikt om te rechtvaardigen dát God mensen naar de hel stuurt. En dat is niet waar. God de Vader kan heel erg boos worden, maar Hij stuurt geen mensen naar de hel. Ja, God heeft die hel wel geschapen, bedoelt voor satan en zijn engelen, maar niet voor ons. Toen satan viel, moest er een plek komen waar God niet is. Dat is de hel. Daar is God niet.

Johannes 5:22

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven

Iemand naar de hel sturen heeft te maken met oordeel. God de Vader oordeelt niemand. Hij vonnist wel. Maar, het oordeel is al bekend...

Johannes 3:18, 19

Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

Zie je wat hier staat? De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht... dus wie stuurt wie naar de hel? Dat doe JIJ! Jij stuurt jezelf naar de hel. Want jij wilt niets met de God en Vader, de Almachtige, Schepper alle dingen, te maken hebben. En er is maar 1 plek waar God niet is....

Openbaring 20:12

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

Hier staat dat de doden werden geoordeeld. De doden, niet de levenden. Wie zijn levend?

Zegen!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden