JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Die ene doop

Een grote kans dat jij als christen dacht aan de waterdoop... of niet? Die suggestie wek ik ook wel door het te bestempelen als een discussie onderwerp; en over die waterdoop is heel wat gediscussieerd. Best wel triest.

Ik ga het in ieder geval niet hebben over de waterdoop. Ik ga het hebben over die ene doop. De doop waar de Bijbel het ook over heeft.

Lukas 3:16

Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;

Johannes spreekt hier natuurlijk over Jezus. En wat zegt hij over Jezus? Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dáár gaat het zelden over in een discussie over de waterdoop. Ik roep je op om jezelf te onderzoeken of je deze doop wel hebt ondergaan. Ik ben ervan overtuigt dat als iedere christen dat oprecht en eerlijk doet, de waterdoop discussie dan verstomt. En als je het niet weet, of twijfelt, leg dit dan vooral in gebed.

Wat zegt de Bijbel nog meer?

Efeze 4:5

Eén Heere, één geloof, één doop

Marcus 16:16

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

De Bijbel spreekt over één doop. Maar, we hebben er al twee, een waterdoop en een doop met de Heilige Geest. Tja, welke zou er dan in Efeze bedoelt worden? Een doop die door mensen wordt uitgevoerd of de doop die door Jezus wordt uitgevoerd? Lijkt me duidelijk, toch?

En dan Marcus. Ik heb me meer dan eens afgevraagd waarom dat gedoopt zijn niet terug komt bij het "niet geloofd zal hebben". En velen met mij. Vaak werd er dan gezegd dat de waterdoop niet persé nodig is om behouden te worden. Maar, dát staat er niet. Er staat: wie geloofd, én gedoopt is, zal zalig worden. En het Woord is waar en spreekt zichzelf nooit tegen. Ga je het vanuit de waterdoop beredeneren, dan zou er ook moeten staan: die niet geloofd of niet gedoopt is, zal verdoemd worden. Maar, dát staat er ook niet.

Wat staat er dan wél?!?!

Er staat dat als je niet geloofd, dan ben je verdoemd. Die is zo duidelijk als maar zijn kan. Als je geloofd, ben je zalig. En die doop dan? Nou, hoe weet je nou dat je geloofd? Het antwoord staat daar: Dan ben je gedoopt. Door Jezus. Jezus zelf doopt je dan. Jezus ziet namelijk jouw hart en Hij weet of je geloof echt is en Hij doopt je dan met zijn Heilige Geest.

Hebreeën 4:13

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.

Kortom, het gedoopt zijn, zegt iets over je geloof. Wie echt geloofd, en dus door Jezus gedoopt is, zal zalig worden; maar die niet geloofd, zal verdoemd worden.

En als dat gebeurt, jaaaa, dat is geweldig! Dan ontvang je het Leven. Dan ontvang je Kracht. Dan wordt Gods Liefde in je hart uitgestort. Dan krijg je de overwinning! De vrucht van de Geest gaat dan groeien. Dan kan het niet meer stuk! Dan zul je in eeuwigheid niet sterven. Voor eeuwig bij Hem zijn die alles voor ons heeft over gehad. Jezus Christus. Halleluja!

NB. Met die doop door Jezus krijgen de volgende teksten dan ineens een wat andere lading. Dan is het nog meer van Hem. Nog meer Genade. Grace.

Romeinen 6:4

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Kolossensen 2:11 - 13

In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

1 Petrus 3:21

Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

Zegen!

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden