JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

De laatste dagen... nou en?

Is het in orde tussen jou en de Vader?

Dat is de vraag waar het om gaat. En ik hoop van harte dat als jij dit leest dat je die vraag volmondig, in een alleswetende overtuiging - ingegeven door de Heilige Geest - kunt beantwoorden met: JA. Elke dag weer. En natuurlijk, er kan weleens wat twijfel door je gedachten heen schieten, je kunt wat afdwalen van de smalle weg, want de boze zit niet stil, maar als je dan weer stil wordt voor God, of je leest Zijn Woord, of wat dan ook, dan komt het weer goed en ben je weer een stukje sterker geworden. Hij zal je namelijk niet loslaten, Hij zet je altijd weer terug op de smalle weg, op het juiste spoor. En dan weet je het weer. De Bijbel getuigt ervan dat je het wéét:

1 Johannes 5:12,13

Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

Ik moet nu ook denken aan een uitspraak van de chinees uit het boek van Randy Alcorn, Thuiskomst. Hij zegt daar ongeveer het volgende: de duivel zal je willen laten denken dat je niet bent, wat je wel bent, maar ook dat je bent, wat je toch niet bent.
Je kunt hier 2 soorten christenen uithalen, naam-christenen en zij die Jezus echt volgen. Naam-christenen zijn zij, die denken een kind van God te zijn, maar het in werkelijkheid niet zijn. Ze zijn in slaap gesust. Ze geloven het wel.

"Het zit wel goed"

"Je gelooft toch in Jezus?"

"Je bent toch gedoopt?"

"Je hebt toch belijdenis gedaan?"

De Bijbel typeert dat volgens mij als dwaze maagden of lauwe christenen. Of, zoals de Sardis-gemeente uit openbaring:

Openbaring 3:1

En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

Begin je te steigeren als anderen jouw berispen? Weet je diep van binnen dat er iets niet in orde is? Kom je met excuses als: "Ik ben nu eenmaal een mens", of "Zo ben ik nu eenmaal"?
Dat zijn leugens! Neem daar afstand van en ga in alle eerlijkheid naar Jezus toe! Blijf hier niet in hangen, want je moet veranderen, wedergeboorte is nodig, anders zul je het koninkrijk niet zien én er niet binnengaan! Geef jezelf over aan Jezus en laat Jezus het werk door jou heen doen. Hij heeft alles al gedaan om in je behoudt te voorzien!

De echte volgelingen van Jezus, worden regelmatig aangevallen door satan. En hij fluistert ze in dat ze helemaal geen kind van de Vader zijn. Er is strijd. Geestelijke strijd! Dus geen strijd tegen de zonde(n), want dat is passé. Maak je daar niet (meer) druk om, maar laat je heiligen door de Heilige Geest. Je hebt namelijk al de overwinning, sterker nog, we zijn meer dan overwinnaars. Die satan heeft gewoon niks in te brengen. Je hebt namelijk een natuur gekregen van die Ander; Jezus. En je oude natuur, die van satan, is dood. Laat je denken vernieuwen en wordt volwassen in het verstand.
Echte volgelingen van Jezus hebben hun wereldse leven afgelegd en zijn niet meer van de wereld. Verder zijn ze te herkennen aan de vrucht van de Geest

Galaten 5:22

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

En natuurlijk, ze maken weleens een misstap, want Jezus volgen is een leerweg, en vervolgens leren ze ervan en gaan weer verder. Ze blijven niet hangen bij hun misstappen, maar belijden hun zonden en houden zo de relatie met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest intact, dichtbij en zuiver. Hun aandacht gaat uit naar anderen, oprechte belangstelling en betrokkenheid en ze kunnen hun mond niet houden over Jezus.
Ze schamen zich het Evangelie niet!

En? Wie ben jij?

Onderwerpen
Laatste bericht
Volgende bericht
Gesprek laden