JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

De anti-christ en het merkteken en zo...

Als eerst wil ik je wijzen op deze zeer interessante studie op youtube van Christiaan Verwoerd. Die kun je hier bekijken.

De anti-christ

Er zijn best wel wat christenen die leren dat de anti-christ nog moet komen. En wellicht is dat ook zo, maar dat is dan wel dé anti-christ die over de hele wereld zal regeren. Het risico van deze leer is dat je als christen gaat zitten wachten totdat hij op het toneel verschijnt, tot die tijd is er dan niet zoveel aan de hand. Eerst moet de tempel gebouwd worden en dan zet de anti-christ zich daarin...

... het zou best kunnen, ik durf het niet met zekerheid te zeggen,  maar ik weet wel dat een profetie uit de Bijbel meerdere vervullingen kan hebben. Dus wie weet.

Waar het mij vooral om gaat, en dat komt ook terug in de studie van Christiaan is dat de anti-christ er nu al is! En er ook al is geweest. En als je de kenmerken van de anti-christ toepast op die persoon, dan klopt het ook. Hij heeft namelijk tijden en wet veranderd, ziet zichzelf als God, en zegt zonden te vergeven. En dan heb ik het over de paus.

Niet overtuigt? Ga maar op onderzoek. Neem alleen al het aantal christenen wat ze hebben vermoord en dan vaak ook nog op de meest gruwelijke wijze. Denk aan al het misbruik, ook van de laatste tijd.

En daar laat ik het voor nu bij. Het is een waarschuwing die ik wil geven, dat je moet oppassen voor de paus en het hele systeem wat erachter zit. De moederkerk, het vaticaan,  Babylon, Rome. Heel veel religies komen voort uit dit systeem.

Wees gewaarschuwd en doe er niet aan mee!

Het merkteken

En dan nog even over dat merkteken. Velen denken dat het een chip is, maar één ding weet ik zeker: Het is geen chip!
Alle mensen die het merkteken hebben gaan verloren. Als je al verloren gaat omdat je een chip laat inbrengen, hoe klein denk je dan wel niet over het offer van Jezus!!
Als je dat offer al ongedaan kan maken door het laten inbrengen van een chip, dan stelt dat offer niks voor. En dat offer stelt dus ALLES voor. God zelf die zich heeft opgeofferd, dat doe je niet teniet met één chip.

Maar wat dan?

Ik denk dat er niets lichamelijks/fysieks is waarmee je dat offer ongedaan kunt maken. Met andere woorden, je kunt niet iets doen - of laten doen - waardoor je verloren gaat. Je kunt wel iets nalaten te doen en dat is het offer van Jezus aanvaarden dan wel Jezus toelaten in je hart. Als je dat niet gedaan hebt, niet gerechtvaardigd bent, niet geheiligd en je dus ook niet wederom geboren bent, dan zul je het Koninkrijk niet zien en er niet binnen gaan. Jezus kent je dan niet. En dáár heeft het merkteken mee te maken.

En dan kom ik weer terug bij de anti-christ, want daar doen ze alsof ze in Jezus geloven. Maar ondertussen hebben ze het offer van Jezus niet aanvaard en moet je nog van alles doen. Bijvoorbeeld, vergeving van zonden (absolutie) moet je door de priester die de biecht afneemt gegeven worden. Dat is geen aanvaarding van het offer, dat is verwerping! En wellicht heeft dáár het merkteken mee te maken.

Doet de RKK iets op je rechterhand of voorhoofd en zien we dat ook terug in andere religies? Iets om uit zoeken.

Zegen en zie op Christus Jezus, de Verheerlijkte!

 

Gesprek laden