JEZUS.

WEG | WAARHEID | LEVEN

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

"Doe je het voor jezelf, of doe je het voor Jezus?"

Blog

Het hangt niet van jou af of iemand Jezus aanneemt als Heer en daardoor behouden is. Lessons learned!
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. De Weg, naar de Vader. Hij is ook de Waarheid. Hij is het Levende Woord. Hij maakt het Woord Levend! Bij Hem is Leven, nu en tot in eeuwigheid.
... de paus, want hij is de anti-christ, de plaatsvervanger van Christus. Pas op voor de boodschap van "eenheid en liefde"; en waar horen we die boodschap tegenwoordig niet? De Bijbel spreekt over een grote afval van het geloof en veel christenen wachten daar op, maar die afval is al lang aan de gang. Velen zijn al afgegleden van het ware Evangelie, van de eenvoud in Christus.
Moeten we onderscheid maken tussen Israël en de Gemeente, of is de Kerk van alle tijden? Begon de kerk in Genesis? Is de Gemeente in de plaats van Israël gekomen? En hoe zit het met die derde tempel? Wat zegt de Bijbel eigenlijk?
Er is een trend in de "christelijk" wereld om terug te gaan naar je verleden. Om zo te ontdekken waarom jij bijvoorbeeld iets op een bepaalde manier doet. Is dit Bijbels? Kun en mag je dit soort psychologie combineren met Jezus? Is het überhaupt slim om psychologie te combineren met Jezus? Laten we eens zien wat het Woord zegt...
De Wet. Regels. 10 geboden. Talloze christenen houden zich nog met de Wet bezig en dan bedoel ik de 10 geboden. Eindeloze discussies kun je er met ze over voeren. Tja, zo was ik vroeger ook. "De Wet heb je toch nodig?", "Die staat toch in de Bijbel?", "Die heeft God Zelf met Zijn vinger in stenen gegrift, dat kun je toch niet zomaar achter je laten?". O nee? Echt niet? Is de Bijbel dan een boek waar je te pas en te onpas teksten uit moet halen en die je dan toepast op het heden? De Bijbel schrijdt voort... er gebeuren dingen en daardoor veranderd er iets. We zijn nu in de bedeling der Genade!
"Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN." Het draaide vanaf het begin al om genade! God is genadig! En Hij veranderd niet. Maar, let wel, het oude verbond (Mozes) draaide niet om genade. Dat was een bediening des doods en niet een genade verbond. Die twee verbonden moet je niet gaan vermengen en toch is dat wat heel veel kerken en gemeenten doen; een verbond van Genade vermengen met elementen uit het verbond der wet. Niet doen en ook iets waar je zelf voor op moet passen, want je tuint er zo weer in. Maar, wat is Genade dan?
Onderwerpen